Browsing Tag

cold infection

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದ? ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ!

cold infection ಹೀಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ತಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವ…
Read More...