ಈ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ!

0 505

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಮರಣಾನಂತರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಸಹ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಾವುವು..?

​ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭೋಗ ಅರ್ಪಿಸಿ-ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

​ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ -ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ದಾನ -ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನವೇ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಕೈಲಾಗದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ.

​ಆರಾಧನೆ -ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಲದೈವವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

​ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿ-ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನರಕದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಈ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.