ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಲೇಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ!

0 11,352

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವವು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬೇರೊಬ್ಬರ ರಹಸ್ಯ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರವೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ

ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ

ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ

Leave A Reply

Your email address will not be published.